اونی شیما 💖💜💙

وای اونی بالاخره تولدت شد

نمیتونستم صبر کنم تا بهت تبریک بگم

یه تشکر جانانه واسه تبریک و ادیتت *-*

دلم میخواد همیشه صد برابر خوشحالی ای که بهم هدیه دادی زندگیت پر از خوشحالی باشه

ایشالا تا قبل از تولد بعدیت به همه آرزوهات برسی، تا سال بعدی چیزای بزرگتر و مهمتر و قشنگتری آرزو کنی

تا 1234567890 سال زندگی کن و خوشحال

تولدت مبارک باشهههههه ایشالااااااااااا

اونی قشنگ و مهربونمممم 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

هووووووووووووووووووووووو 😍😍😍😍😍😍💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻😍😍😍😍😍😍🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

 

  • ivanka ♡♡

ونوس 😍

ونوس جونمممممممممممممممممم

تولدت مبارک باشه ایشالاااااااااااا

ایشالا 1234567890 سالگیت

عرررررررر مبارککککککککککککک

😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖

بوسسسسس *-* 😘😘😘😘😘

 

💖💚💖💚💖💚💖💚💖💚

💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙

💛❤💛❤💛❤💛❤💛❤

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

هوراااااااااا 💖💖💖💖💖💖💖

 

  • ivanka ♡♡

عسلیم *-*

عسلممممممممممممممم عزیز دلم

تولدت مبارکککککککککککککککک

ایشالا که شمع 1234567890 سالگیتو فوت کنی

و آره

اولین دوست بیانیم

که همیشه کنارم بوده با اینکه شاید هیچکس حسش نکنه حتی خودش هم خبر نداشته باشه

ولی همیشه پشتم بودی

حتی تو کوچیکترین اتفاقا

بهت نگفتم اینو.. ولی همیشه بدون اینکه حس دین ادا کردن بهت داشته باشم با تمام وجود خواستم همیشه کنارت باشم و هر کمکی بتونم برات انجام بدم

و واقعا مهربونی اصن بدجور

مثل خواهر میدونمت و بهت اعتماد کامل دارم

از ته دل تولدتو تبریک میگم خوشگلکم

😍😍😍😍😍😍😍

💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

💜💖💜💖💜💖💜💖💜

💙💙💕💕💙💙💕💕💙💙

😍😍😍💃🏻💃🏻💃🏻😍😍😍😍

 

  • ivanka ♡♡

هه ری *-*

نازنینممممممممممممممم 😍😍😍

تولدت مبارککککککککک 😍😍😍

ایشالا 1234567890 ساله بشییی

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

🍰🍰🍰🍰🍰🍰🍰

🍨🍨🍨🍨🍨🍨🍨

🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔

🍟🍟🍟🍟🍟🍟🍟

💐💐💐💐💐💐💐

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

  • ivanka ♡♡

ریتا اونی 💖

ریتا اونی عزیزم تولدت مبارک

ایشالا 123045607890 ساله شی

خیلی دوستت دارم 💖💖💖💖💖💖

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

 

پ.ن : واقعا جدی جدی تولدت تو روز عاشوراعه ؟ 😶

من چندسال تولدم تو ماه محرم بود جدیدا ازش درومده 👀

  • ivanka ♡♡

شیوااا بدوووو

شیوایم تولدت مبارککککککککککککککککک

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

ایشالا 230000000 سالگیتو جشن بگیری

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 

 

💛💛❤💛💛💛❤💛💛

💛❤❤❤💛❤❤❤💛

💛❤❤❤❤❤❤❤💛

💛💛❤❤❤❤❤💛💛

💛💛💛❤❤❤💛💛💛

💛💛💛💛❤💛💛💛💛

 

❤💋❤❤❤❤❤💋❤

❤❤💋❤❤❤💋❤❤

❤❤❤💋❤💋❤❤❤

❤❤❤❤💋❤❤❤❤

❤❤❤💋❤💋❤❤❤

❤❤💋❤❤❤💋❤❤

❤💋❤❤❤❤❤💋❤

 

💚💚🍭💚💚💚🍭💚💚

💚🍭🍭🍭💚🍭🍭🍭💚

💚🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭💚

💚💚🍭🍭🍭🍭🍭💚💚

💚💚💚🍭🍭🍭💚💚💚

💚💚💚💚🍭💚💚💚💚

 

💙💙💖💙💙💙💖💙💙

💙💖💖💖💙💖💖💖💙

💙💖💖💕💕💕💖💖💙

💙💙💖💖💕💖💖💙💙

💙💙💙💖💖💖💙💙💙

💙💙💙💙💖💙💙💙💙

 

💛💛🍬💛💛💛🍬💛💛

💛🍬🍬🍬💛🍬🍬🍬💛

💛🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬💛

💛💛🍬🍬🍬🍬🍬💛💛

💛💛💛🍬🍬🍬💛💛💛

💛💛💛💛🍬💛💛💛💛

 

💟💟💜💟💟💟💜💟💟

💟💜💜💜💟💜💜💜💟

💟💜💜💜💜💜💜💜💟

💟💟💜💜💜💜💜💟💟

💟💟💟💜💜💜💟💟💟

💟💟💟💟💜💟💟💟💟

 

  • ivanka ♡♡

شوکوووووووو تولدت مبارککک

شوکو جونممممممممممممممممممم

تولدت مبارککککککککککککککککک

ایشالا 1234567890 ساله بشی

مبارکههههههههههههههههههههههههه

  • ivanka ♡♡

آیدا -سیسو- بیا ببینم

میشه منو ببخشی

ببخشید تولدت یادم رفت

حداقل خوشحالم که روزش نگذشت

بهت قول دادم یادم نره ولی رفت

بهونه نمیارم چون خودمو سرزنش میکنم

معذرت میخوام ازت :*( 💔

 

تولدت مبارککککککککککککککک

ایشالااااا 1234567890 سالگیت

بیاین تولد دونسنگ عزیزمه

که خیلی برام عزیزه خیلی دوسش دارم

بیاااااااا بوسسسسسسسسسسسس

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

 

💙💙💙💙💙💖💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💖💙💖💙💙💙💙

💙💙💙💖💙💙💙💖💙💙💙

💙💙💖💖💖💖💖💖💖💙💙

💙💖💙💙💙💙💙💙💙💖💙

💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖

 

💜💜💛💛💜💜💜💛💛💜💜

💜💛💛💛💛💜💛💛💛💛💜

💜💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜

💜💜💛💛💛💛💛💛💛💜💜

💜💜💜💛💛💛💛💛💜💜💜

💜💜💜💜💛💛💛💜💜💜💜

💜💜💜💜💜💛💜💜💜💜💜

 

💚💚❤❤💚💚💚❤❤💚💚

💚❤❤❤❤💚❤❤❤❤💚

💚❤❤❤❤❤❤❤❤❤💚

💚💚❤❤❤💋❤❤❤💚💚

💚💚💚❤❤❤❤❤💚💚💚

💚💚💚💚❤❤❤💚💚💚💚

💚💚💚💚💚❤💚💚💚💚💚

 

  • ivanka ♡♡

پری نازممممممممممم بدوووووووو اینجاااااااااا

تولدت مبارککککککککککککککککک

عشق تکمممممممممممممممممممممم

پری نازممممممممممممممممممممممم

عشقمممممممممممممممممممممممممم

خوشگلمممممممممممممممممممممممم

مهربونممممممممممممممممممممممممم

ایشالا 1234567890 ساله بشیییی

مبارکهههههههههههههههههههههههههههه

بیاین وسططططططططط تولد زنمه

تولد عشقمهههههههههههههههههههههه

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

 

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💖💙💙💙💖💖💙💙💙💖

💖💙💙💙💖💖💙💙💙💖

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

💖💙💙💙💖💖💙💙💙💖

💖💙💙💙💖💖💙💙💙💖

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 

💜💛💛💜💜💜💜💛💛💜

💛💜💛💛💜💜💛💛💜💛

💛💛💜💛💛💛💛💜💛💛

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

💛💛💜💛💛💛💛💜💛💛

💛💜💛💛💜💜💛💛💜💛

💜💛💛💜💜💜💜💛💛💜

 

💚💚💚💚❤❤💚💚💚💚

💚💚💚❤❤❤❤💚💚💚

💚💚❤❤❤❤❤❤💚💚

💚❤❤❤❤❤❤❤❤💚

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

💚❤❤❤❤❤❤❤❤💚

💚💚❤❤❤❤❤❤💚💚

💚💚💚❤❤❤❤💚💚💚

💚💚💚💚❤❤💚💚💚💚

 

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

 

  • ivanka ♡♡

تولدت مبارک کریستال جونم (ایندفعه واقعیه)

❤❤❤ پست انتشار در آینده ست سر ساعت 9:00 ❤❤❤

 

💖💖💖 تولد اونیم امروزه 💖💖💖

💜💜💜 اونی قشنگم تولدت مبارک 💜💜💜

💙💙💙 ایشالا 80000000 ساله بشی 💙💙💙

💚💚💚 اونی جونم من یه چیزی ازت میخوام 💚💚💚

💛💛💛 درسته تولد توعه ولی تو یه کادو بده 💛💛💛

❤❤❤ ازت میخوام خوشحال باشی و بخندی ❤❤❤

💖💖💖 پس بهم قول بده که خوشحال باشی 💖💖💖

💜💜💜 باشه اونی جونم ؟ 💜💜💜

💙💙💙 قربونت بشم من 💙💙💙

💚💚💚 یه سری قلب برات درست کردم تو پست قبلی 💚💚💚

💛💛💛 که گشادیم میاد دوباره درست کنم 💛💛💛

❤❤❤ بجاش کیک داریم ❤❤❤

💖💖💖 تولد ، تولد ، تولدت مبارک 💖💖💖

💜💜💜 مبارک ، مبارک ، تولدت مبارک 💜💜💜

💙💙💙 بیا شمعارو فوت کن ، 💙💙💙

💚💚💚 تا 100000000 سال زنده باشی 💚💚💚

💛💛💛 تولدت مبارککککککککک 💛💛💛

❤❤❤ تولدت مبارککککککککک ❤❤❤

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

❤💖💙💜💛💚💟❤💖💙💜💛💚💟

❤💖❤💜💛💚💟❤💖💙💜💛💚💟

❤💖💙💜💛💚💟❤💖💙💜💛💚💟

 

 

سلام✋😐

کیم آیدام😐

میدونم دیزاین قشنگ این مطلبو بهم ریختم ولی چاره ای نبود:|

با اجازه منم میخوام تولد اونی جونم کریستال قشنگم رو تبریک بگم*^*

اونی کریستال 

اونی ناناس من

قلب پشمکی من

تولدت مبارک اونی*^*

  • ivanka ♡♡

KPOP PLANET

I LOVE KPOP

های ^^
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan